Какво е аутсорсинг

18/08/2010

outsourcing globeАутсорсинг

Съществуват толкова дефиниции на термина аутсорсинг, че е невъзможно да бъдат обобщени в една цялостна, но за да бъдем възможно най-изчерпателни  – аутсорсингът представлява отнасянето на услуги към външни лица, или компании [от английски:  out – извън, source - източник]. Благодарение на развитите информационни технологии, днес аутсорсингът може да включва почти всякакъв тип услуги и дейности: от IT мениджмънт до генерален проджект мениджмънт, множество видове консултантски услуги и други.

Разликата от офшоринг

Думата често бива обърквана с терминът офшоринг, чието значение е доста различно (релокация на даден бизнес от една държава в друга). Объркването настъпва поради съществуващата възможност мениджмънта на дадена фирма да бъде аутсорснат към организация в друга държава, без това да смени местоположението на главната фирмена дейност. Компаниите, които извършват такъв тип аутсорсинг, го правят най-вече заради разликите в пазарните стойности на различните държави, и съответно по-изгодните цени за аутсорсинг услуги.

Въпреки преференциалните възможности, за съжаление, този вид аутсорсинг е също така доста по-нестабилен и изисква много по-силна комуникация, коректност и разбирателство от страна на организаторите му.


Ползата от аутсорсинг

Има огромно разнообразие от изгоди, които една компания може да си набави чрез аутсорсинг, както и множество недостатъци. Разбира се, всичко варира в зависимост от вида дейност и точната услуга, която бива аутсорсвана. Ето някои от плюсовете:

-          Изгодни цени, особено при липса на персонал или ресурси за съответната услуга (пример: счетоводни услуги)

-          Аутсорсингът е много подходящ за малки фирми, тъй като предоставя на екипа възможност да се съсредоточи върху централната и най-важна дейност, пренасочвайки по-незначителните нужди към странични лица

-          По-засилен контрол, по- стриктно следене на съответните резултати

-          Еластичност, възможност за пригаждане между работодател и аутсорс

-          Намаляване на разходите, които биха били похабени за специализиран персонал

-          Възможност за иновации 

Етикети:

Сподели:

Напишете коментар