Вносът в рамките на ЕС

09/03/2010

Повечето  стоки в общността на ЕС се движат свободно при международно-търговския обмен, въпреки че трябва да се взима предвид  начисляването на ДДС, както и акцизите в съответните държави. Движейки се свободно в ЕС, стоките не са под строг митнически контрол, с изключение на акцизните стоки  (алкохол, цигари, и др.), които се налага да се движат със специално таксуване.

ЕС разрешава свободното движение на стоки и услуги на почти 500 милиона потребители в  27 държави членки. Движението на стоките в ЕС се определя като ВОП (Вътрешнообщностно придобиване), когато стоките са получени от държава членка, и ВОД (Вътрешнообщностна доставка) когато стоките са изпратени от държава членка.

Термините ‘експорт’ и ‘импорт’ се използват, когато стоките се движат от и към държави извън ЕС.

Вноса извън ЕС се третира по различен начин. Той е съпътстван задължително с митническа декларация, платена вносна такса и  ДДС.

Тук трябва да споменем и възможни  вносни ограничения, като например вносни квоти за страни извън ЕС.


Планиране на вноса

Вноса на стоки и услуги може да бъде комплексен.

Трябва да се вземе предвид:

- Как да се сключват договори с доставчиците

- Кога и как да се извърши заплащането на стоките или услугите – вземайки предвид промяната на валутните курсове

- Коя страна ще поеме транспортните разходи, в т.ч. разходи по разтоварването, оформление на документите, застраховка и т.н.

- Дали вноса е в съответствие с правната норма и кой ще поеме отговорността да направи митническата декларация

- Търговските условия – Terms of trade

- Кой поема отговорността за евентуално нанесени щети на стоките, които се внасят

- Дали стоките са обект на импортни квоти

- Нужен ли е вносен лиценз

Специални облекчения при внос

Има няколко специални облекчения, които могат да се прилагат към конкретните обстоятелства като например:

- Вноса  на стоки за благотворителност, каталожни стоки и  ниско-стойностни мостри е освободен от мито

- Вноса на научни продукти за тестване е освободен от мито и ДДС

Тези облекчения са част от Обществената система за митнически облекчения и се прилагат за социални цели, като например внос на продукти за инвалиди или за музейни изложби.

При внoс на стоки, които са минали през процес на обработване и притежават ниска себестойност, тогава продукта следва да се облага с по-ниско мито.

 

Подобни публикации
Митнически процедури при износ
България, като страна членка на Европейския Съюз (ЕС), се възползва от няколко различни митнически облекчения. Ако продавате (изнасяте) стоки в рамките на Европейския Съюз, то трябва да ...
Прочети още...
Митнически процедури при износ

Етикети:,

Сподели: