Международната търговия и глобализацията

03/06/2010

Глобализацията се изразява в увеличаването на взаимната зависимост между страните като резултат от интегрираната система на търговията, финансите, хората и идеите в единния глобален пазар.
Международната търговия и трансграничните инвестиционни потоци са основните фактори за формиране на интегрираната глобална система. Първите стъпки за развиване на глобализационния процес започват след II-та Световна Война, като процеса се ускорява значително до средата на 1980-те. Два са основните фактора по това време, които допринасят за развитието на глобализацията:international trade and globalization

- Технологичните постижения, чрез които се намаляват разходите по производството и транспорта. Напредналите технологии правят възможно постигане на по-ефикасни реултати.

- Другия фактор е свързан с увеличаването на либерализацията на търговията и на капиталовите пазари, като все по-вече правителствата отказват да защитят своите икономики от чужди инвестиции или от влиянието на вносните тарифни и нетарифни бариери.

Много международни институции полагат основите си още в началото на II-та Световна война – Световната банка, Международния валутен фонд, ГАТТ- общото споразумение за митата и тъговията, създадено от Световната търговска организация – всички те са играли много важна роля в насърчаването на свободната търговия, като постепенно се отдалечават от протекционистичната политика.

Емпиричните данни показват, че глобализацията доведе до значително увеличение на икономическия растеж в страните на Източна Азия, като Хонг Конг (Китай), Република Корея и Сингапур. Но не всички развиващи се страни са еднакво ангажирани в глобализационния процес или са в състояние да се възползват от него. Всъщност, с изключение на повечето страни в Източна Азия и някои от Латинска Америка, развиващите се страни са по-малко склонни да се интегрират в световната икономика. Интегрираните икономики в глобализационния процес винаги са изложени пред предизвикателства и рискове.


Предизвикателства:

За страните членки основните ползи на неограничената външна търговия се състоят в достъпа на производителите към по-големи, международни пазари. Страните също така се възползват от международното раделение на труда, като и се изправят пред силната конкуренция на международните пазари. Местните производители произвеждат по-ефективно, поради международната си специализация и натискът, който показват конкурентите на международната арена.
Освен това, страна с търговска активност е облагодетелствана от новите технологии, които „преливат“ към нея от нейните търговски партньори. Тези технологични ефекти са от особено значение за развиващите се страни, тъй като им дават шанс да се изравнят по-бързо с развитите страни по отношение на производителността.

Рискове:

Активното участие в международната търговия също води до рискове, особено такива, свързани със силната конкуренция на международните пазари.
Примерно, на държава, чиито индустрии са по-малко конкурентни и гъвкави са изложени на риск от фалит. От друга страна, навлизането на чуждестранни инвестиции в развити и важни индустрии на една икономика, би било неподустимо. В допълнение на това, правителствата на развиващите се страни често твърдят, че новосъздадените индустрии се нуждаят от временна закрила, докато станат конкурентоспособни и по-малко уязвими към чуждестранна конкуренция.
Ползите, които държавите участнички в глобализационния процес имат, оправдават напълно рисковете. Благодариние на глобализацията, международната търговия става все по-привлекателна и по-лесно осъществима. 

Подобни публикации
Развиващите се страни и ролята им в международната търговия
Участието на развиващите се икономики в международната  търговия нараства непрекъснато. Развиващите се страни са важен източник на енергийни и селскостопански суровини за международните пазари, а постепенно увеличават участието си и в ...
Прочети още...
Дъмпинг в международната търговия
През последните няколко десетилетия международната търговия предоставя на по-необлагородените европейски и световни нации ...
Прочети още...
Застраховането в международната търговия
Ако вашият бизнес се развива в сферата на международната търговия, важно е да се оценят и планират различните ...
Прочети още...
Ролята на митата в международната търговия
Повече от 60 години след основаването на общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и петнадесет години след създаването на Световната търговска организация (СТО), регулирането на международната търговия остава изключително ...
Прочети още...
Пет основни стратегии при навлизане в международната търговия
Често компаниите имат желание да разширят дейността си на международно ниво. Това е свързано с познаване на международните пазари и бизнес стратегии за навлизане. Разликата между успеха и провала в ...
Прочети още...
Износ – услугите в международната търговия
Нужно ли е да си спец във всичко, за да увеличиш многократно продажбите си? Износа е процес, за ...
Прочети още...
Международната търговия в глобалната финансова криза
Кризата с ипотечните кредити доведе до световната финансова криза, но не можем да пренебрегнем и въздействието на икономическата глобализация, която свързва икономическите общности и обособява тяхното, както положително, така и ...
Прочети още...
Видове плащания в международната търговия
Освен качествена стока и добра мрежа от партньори, за да осъществявате продажби на международния пазар, трябва да избирате подходящия за случая начин на плащане. Той трябва да удовлетворява и двете ...
Прочети още...
Развиващите се страни и ролята им в международната
Дъмпинг в международната търговия
Застраховането в международната търговия
Ролята на митата в международната търговия
Пет основни стратегии при навлизане в международната търговия
Износ – услугите в международната търговия
Международната търговия в глобалната финансова криза
Видове плащания в международната търговия

Етикети:

Сподели: